Bilder

Bilder kan väcka funderingar - emellanåt även nya tankar…


Från en av mina humoristiska läsare…