Framtiden… (26 mars 2018)

Kan vara spännande att tänka på - men också skrämmande när man får ta del av viss kunskap…

Skrämmande för vissa vill jag här peka på efter att i boken Homo Deus har läst bl dessa rader.

"Fram till i dag har hög intelligens gått hand i hand med ett utvecklat medvetande. Endast medvetna varelser har kunnat utföra uppgifter som kräver mycket intelligens, som att spela schack, köra bil, diagnostisera sjukdomar och identifiera terrorister.
Men i dag utvecklar vi nya typer av icke-medveten intelligens som kan utföra sådana uppgifter mycket bättre än människor.
Alla dessa uppgifter bygger nämligen på mönsterigenkänning, och icke-medvetna algoritmer kommer snart att överträffa det mänskliga medvetandet i att känna igen mönster."

Kan ju för många ses som synnerligen skrämmande, funderar jag när jag läser:

"En taxichaufför av kött och blod har oändligt rikare medvetna upplevelser än en förarlös bil, som inte känner ett dugg.
Taxichauffören kan njuta av musik medan han kör. Han kan känna vördnad när han blickar upp mot stjärnorna och begrundar universums mysterier. Han ögon kan fyllas med glädjetårar när han ser sin lilla flicka ta sina första steg.

Men systemet behöver inte allt detta av en taxichaufför. Det enda det egentligen vill ha är ett sätt att förflytta passagerare från punkten A till punkten B, så snabbt, säkert och billigt som möjligt.
Och den förarlösa bilen kommer snart att kunna göra detta bättre än den mänskliga chauffören, trots att den inte kan njuta av musik eller bäva inför tillvarons magi."

Tja, kanske du tänker "sådant kan jag ju föreställa mig" - men vad tänker du då när du läser detta?

Den mest givande bok jag läst!

"Ingen läkare kan vara förtrogen med varenda sjukdom och vartenda läkemedel eller läsa alla nya artiklar i alla medicinska tidskrifter.

Betrakta nu IBM:s berömda Watson (superdator) som för närvarande förbereds för diagnosticering av sjukdomar.
En AI som Watson har potentiellt enorma fördelar gentemot mänskliga läkare.
För det första kan en AI lagra information om alla kända sjukdomar och läkemedel i historien. Den kan också uppdatera sin databank varenda dag, inte bara med med nya forskningsrön utan också med medicinsk statistik från alla sjukhus och kliniker i världen.

För det andra kan Watson vara mycket välbekant med inte bara hela mitt genom och min sjukdomshistoria utan också med mina föräldrars, syskons, kusiners, grannars och vänners.
Watson vet genast om jag besökt ett land i tropikerna på sistone, om jag har återkommande maginfektioner, om det finns fall av inälvscancer i min släkt eller om människor i hela staden klagar över diarré denna morgon.

För det tredje är Watson aldrig trött, hungrig eller sjuk och kan ägna mig all tid i världen. Jag kan sitta bekvämt i soffan och hemifrån besvara hundratals frågor som ger Watson exakt information om hur jag mår."

Framtiden är redan här berättar boken Homo Deus och ger mig exemplet:

"Som exempel diagnostiserade en algoritm i ett nyligen utfört experiment 90 procent rätt av de fall av lungcancer den presenterades för, medan mänskliga läkare bara hade 50 procent rätt."

Så sitter jag här och försöker komma på om jag är glad över att "leva nu" (och få styra min bil själv och samtidigt kunna njuta av stjärnhimlen) eller känna misströstan över att inte kunna få ta del av den kommande ljuva (?) "framtiden"…

Madame - mot framtiden!


Kommentar:

Tittar man bakåt i tiden har ju fler framstående civilisationer  gått under.
Man kan då fråga sig hur vår nuvarande civilisation skulle kunna undgå
samma öde. 

Teknologin med sin digitalisering går nu all snabbare framåt. Begrepp
som AI och algoritmer blir allt vanligare i vardagen. I den här läsvärda länken
kan man ta del av vad kloka tänkare ser som möjliga (och inte helt ofarliga) 
konsekvenser.

Farligt skulle det bli om artificiella intelligenser har mål som är oförenliga
med mänsklig överlevnad. Vi skulle då helt enkelt kunna bli eliminerade.

Självförbättrande intelligens kan skapa en mängd teknologiska framsteg
och vi får hoppas att det kommer att finns rum i ekologin för människor.
/Åke