8 januari 2018

Den var kul…

Enligt en initierad källa skall SKL (Sveriges kommuner och landsting) gå ut med en uppmaning till samtliga kommuner i landet att komplettera sina instruktioner vad gäller sopsortering enligt följande:

"Granatsplitter, avbrutna knivblad, kulor och tomhylsor skall läggas i behållaren för METALL på återvinningsstationerna"

Politiker?
En politiker borde vara en väl påläst allmänkunnig person med enda uppgift: skapa förutsättningar för ett fritt samhälle på alla nivåer, låta kreativiteten frodas och företagandet skötas av de som är kompetenta.
Svårare torde det inte vara…
Toni Schönfelder, Alicante


4 januari 2018

Jag hänvisar/länkar ofta till bloggen DGS dvs "Det Goda Samhället" som drivs av Patrik Engellau - med stor hjälp av intressanta Gästskribenter.
Låt mig uttrycka det så här "Jodå, lite avundsjuk är jag" när jag läser:

"Under 2017 hade Det Goda Samhället totalt nästan sju miljoner visningar. Av dessa var 1,4 miljoner unika besökare. Detta är en ökning från 2016 då vi nådde nästan 1,2 miljoner unika läsare.
Under året publicerades 912 inlägg och 41 514 kommentarer."

Jag vågar tro att jag läst samtliga de inläggen - och nästan alla kommentarer.
Va? Hur jag hinner?
Men, jag har ju berättat att jag inte har någon tv.
Dessutom är jag så märkligt programmerad att "underhållning" för mig består huvudsakligen av att få ta del av vad kloka och intressanta människor skriver.

Har man 1.4 miljoner unika besökare under ett år - då får man nog sägas vara en maktfaktor bland media. Vilket betyder och gläder mig - att där finns så många - och en växande skara - kloka människor som vill läsa "andra sanningar och tankar än vad dagens PK-media erbjuder"

Jag är en av dem som månatligen stöttar DGS med ett penningbidrag

30 december 2017

"Jag tror faktiskt att det är så illa ställt, att de flesta inte kan relatera vad som händer i vardagen till den förda politiken! Det bara händer en massa otrevligheter, utan nån egentlig orsak, verkar många fortfarande tro! 

Som t.ex när svårigheten att få tid hos en läkare blivit uppenbar för flertalet, konstateras bara att ”väldigt vad dålig sjukvården har blivit”, men sen ebbar tankeverksamheten ut! Den verkliga, bakomliggande orsaken, alltså den förda massinvandringspolitiken som håller på att knäcka alla våra välfärdssystem, ägnas inte en tanke! 

Och så är det på område efter område! De unga förstår ingenting, men röstar på samma som sina ”idoler”, och de gamla förstår heller ingenting, utan röstar ”som jag alltid gjort”! Så tyvärr, blir det nog inga större omkastningar i valresultatet 2018!
Det är förmodligen ”kört” för Sverige!"

Kommentar på DGS

Hej Bjarne,

År 2017 närmar sig sitt slut. På många håll summeras året som gått vilket
i år har ett större intresse med anledning av att det nästa år finns anledning
för politikerna att inför valet redovisa den gångna mandatperioden och ange 
de utmaningar som kan förväntas under nästkommande period. 

Dagens Samhälle har redan kollat igenom kommunerna och tittat på hur Vingåker
stått sig under året mot de övriga 129 landsbygdskommunerna.
Inom 10 områden har man studerat kommunen (Vingåker) och fångat in framgångsfaktorer i den kommunala utvecklingen och dess attraktivitet.

- Attraktivitet  plats 111/130 (Inrikes flyttnetto = -74,0/1000 invånare)
   Antal inflyttade - antal utflyttade i snitt 2012 -2016
- Skolresultat plats 128/130 (utveckling av andel med gymnasiebehörighet)
   Jmf av årskullarna klass 9 mellan åren 2011-2013 resp 2014 - 2016
- Ekonomiskt resultat plats 40/130 (kommunens resultat per invånare)
  Det genomsnittliga ekonomiska resultatet per invånare för 2012 -2016
- Ekonomisk stabilitet (soliditet 56,5 %) plats 41/130 Kommunens soliditet
   Nyckeltal som avspeglar den långsiktiga betalningsförmågan
- Kommunens kultursatsningar (997 kr/inv,) plats 61/130
   Bibliotek, musik- kulturskola, stöd till studieorg.
- Antal företag i kommunen (59,1 bolag/1000 inv.) plats 112/130
  Genomsnitt för perioden 2013 - 2015
- Utbildningsnivå (21%) plats 118/130
  Andel invånare i ålder 25-64 med eftergymnasial utbildning.
- Kommunikationer
- Företagsamhet (0,76) Självförsörjningskvot. plats 89/130 
  En hög kvot betyder att många arbetar inom kommunen.
- Demografi (1,93) Försörjningskvot plats 97/130
  Antal personer det går på varje person i arbetsför ålder 2016.                                   
Av 130 landsbygdskommuner fick Vingåker plats 118.

Det skall bli intressant att se vad väljarna anser om dagens politiska 
sammansättning och hur de vill lägga sina röster på nästa period.
/Åke