21 september 2017

Om "Moderna problem"
"Den industriella revolutionen löste problem för människan som Gud eller naturen hade skapat – eller åtminstone underlåtit att rätta till. Människans liv blev bättre, friare och längre. Visst pågår den utvecklingen fortfarande – om än i lägre fart; se bara på hur mycket långsammare BNP per capita växer nuförtiden jämfört med för femtio och hundra år sedan – men mer och mer måste vi engagera oss för att lösa problem som inte skapats av Gud eller naturen, utan av oss själva."

Klanerna - de parallella samhällsstrukturernas ursprung

20 september 2017

Nacka kommun - alla goda gåvors givare…
Är rubriken för en text där du bl a kan läsa:

"Sonessons fråga är rimlig – hur väl kommer integrationen att fungera i de samhällen som tvingats ta emot fler flyktingar än de kan hantera?
På journalistens frågor om inte Staffanstorp bör vara med att ta ansvar för flyktingarna svarar Sonesson följande: ”Jag har ett uppdrag från Staffanstorps medborgare, och det inkluderar faktiskt uppdraget att sköta ekonomin”.
Det uppriktiga och glasklara svaret fyller mig med häpnad –  det är ytterst sällan en politiker uttalar sig så tydligt om något som borde vara självklart: Politikens uppgift är att tjäna de människor som valt dem, att värna deras intressen."
(min fetmarkering)

En vetenskapligt dokumenterad lösning.

"När jag slår i Google på ”främlingsfientlighet Sverige” får jag cirka 229 000 träffar. Stämmer bra med mina förväntningar. De första fem träffarna är från SvD, Forum för levande historia, Sveriges Radio och DN (två träffar). Även FN har uppmärksammat problemet.
Av samtliga träffar framgår att främlingsfientligheten ökar och att folk oroar sig. Frågan är vad som kan göras för att motverka fenomenet. Statsmakternas, de politiska partiernas och mediernas betydande insatser verkar inte ha haft effekt.
Kanhända på grund av att de som stått i främsta ledet i kampen mot främlingsfientlighet saknar rätt utbildning.
Hos socionomer, kulturarbetare, samhällsvetare, journalister och ekonomer samt professionella politiker är kunskaper i natur- och livsvetenskaperna tunnsådda.
Men det är just där räddningen kan finnas."

Läs här vad Gerhard Miksche - docent i organisk kemi vid GU, universitetslektor vid LTH, avdelningsdirektör vid Styrelsen för teknisk utveckling, chef för AB Astras patent- och varumärkesavdelning, patentombud och konsult inom immaterialrättsområdet i eget företag sedan 1991 – med intressen långt utanför naturvetenskapen, såsom historia, dagspolitik och framtiden - skriver…

19 september 2017

Rubriken säger:
"Goda människor och maktens lakejer - en liten analys"

Inte sällan när jag hamnar i diskussion med någon vanlig, ”god” människa – inte cyniska hycklande människor som livnär sig på sin förljugna godhet, exempelvis många av politikerna i de traditionella partierna och journalisterna på de etablerade medierna – känner jag att jag inte kan nå vederbörande oavsett hur logisk, verklighetsförankrad och heltäckande jag är i mitt resonemang.
Tidigare försökte jag att vara ännu mer logisk, ännu mer verklighetsförankrad och ännu mer heltäckande, men det hjälpte inte heller. Nu vet jag att problemet ligger någon annanstans än i mitt sätt att resonera."

Mera som du aldrig kan få läsa i Kuriren.
Rubriken säger "Mänskliga motiv" och i texten kan du bl a läsa:

"Frågan är snarlik den om kommersiella entreprenörers, alltså företagares, motiv. En del säger att företagare är vinstmaximerande, andra att företagaren drivs av en vilja att förverkliga sina idéer eller motsvarande lite ädlare motiv. Jag har varit företagare i decennier så jag vet att det, åtminstone i mitt fall, handlar om båda. Jag arbetar för någon idé jag tror på och vinsten, om den kommer, är ett underbart och upplyftande tecken på att jag är på rätt väg.
Vinsten ger mig energi att fortsätta mitt arbete med att lyckliggöra världen med min hälsobringande tandkräm eller vad jag nu håller på med.
I min egen företagarskalle hänger sakerna ihop men om det kommer en illvillig journalist och frågar efter mina motiv så pekar jag inte i första hand på lusten till vinstmaximering för då kommer han att framställa mitt milda behag över svarta siffror som dreglande girighet."

13/9 2017

LO-ekonom sågar svensk invandringspolitik…

Vi behöver en ideologi
"En ideologi är en uppsättning färdiga och med varandra väl avstämda tankar som identifierar det mänskliga samhällets grundläggande drag. Ideologin etablerar ett slags förförståelse som gör att människor kan tala med varandra och hantera sina relationer."