27 sept 2018

Det  goda åldrandet - myt eller verklighet

Allt fler människor har fått möjlighet att bli mycket gamla på grund av bättre levnadsvillkor som bättre bostäder, mindre svält, bättre hygien, arbetsmiljö och inte minst medicinska framsteg.

Vi har ökat medellivslängden med över 40 år de senaste 150 åren och en 70-åring idag liknar mer en 60-åring för 30 år sedan vilket innebär att att vi bara på en generation bromsat åldrandet med 10 år.
Antalet som idag är 80 år och äldre kommer att fördubblas till 2050 och 90 år och äldre kommer att tredubblas.

Den medicinska paradoxen innebär också att fler som överlever allvarliga sjukdomar som hjärtinfarkt och cancer och åldras får ökad risk för demenssjukdomar och depressioner.

Vi åldras olika fort på grund av ärftliga faktorer och olika livsstil.
En tredjedel beror på våra gener och resten på livsstil och miljö.
Generna sätter en bortre gräns för hur gamla vi kan bli.

Den kända bloggare Dagny Carlsson är idag 106 år och menar  att man kastar bort livet om man går runt och tänker på sin ålder.
Den äldsta människan blev 122 år. Mycket mer är inte möjligt.

Den vanligaste orsaken till att gamla människor blir sjuka idag är läkemedelsbiverkningar. Olämpliga, för många samtidiga eller felaktiga doser ger många gånger biverkningar.

Näringsbrist leder ofta till nedsatt immunförsvar vilket ökar risken för infektioner, depressioner och demenssjukdomar.

Kunskaper om åldrandet och dess sjukdomar blir allt viktigare inom sjukvården och äldreomsorgen. Utbildning i det normala friska åldrandet saknas nästa helt i vårdutbildningarna i Sverige vilket gör att varken äldreomsorgen eller sjukvård har kunskap, kompetens eller organisation att möta denna utveckling.

De kända riskfaktorerna går att påverka vilket kan lägga många goda år till människors liv.

Yngve Gustafsson, Seniorprofessor, Umeå Universitet


30 aug 2018

Pensionärer rusar efter bostadstillägg

Så lyder rubriken till en artikel du kan läsa här.

Artikeltexten börja så här:

"De pensionärer som har det sämst ställt har förstått att de kan få mer i pension i form av bostadstillägg, och ansökningarna ökar nu rejält. Men anstormningen resulterar i långa väntetider hos Pensionsmyndigheten.
Hittills i år har Pensionsmyndigheten fått in 16 000 fler ansökningar om bostadstillägg fram till och med juli, jämfört med samma tid förra året. En rejäl ökning, från cirka 130 000 ärenden till 146 000.

Men anstormningen ger också problem. Handläggningstiderna blir långa, den som skickar in en ansökan kan få vänta upp till 20 veckor på ett beslut."

 


21 aug 2018

Sluta behandla oss som uttjänta möbler som man kan flytta runt hur som helst!

Ska man behöva vara rädd för att bli gammal? Omsorgsnämnden nekar en 90-åring plats på särskilt boende trots att hon fått rätt till det i förvaltningsrätten. ”Alla kan inte ha rätt till särskilt boende ” enligt kommunens handläggare.

Mellan 2000 -2016 försvann mer än 25000 platser på särskilt boende.
Vi pensionärer måste få mer inflytande över vår vardag.  Trots att vi är många 
pensionärer som går till val den 9 september är utspelen från politikerna som gynnar oss få.

Låt oss ändra på det om några veckor!
Kennet Enelund


7 aug 2018

Har ditt bostadstillägg förändrats?

Just nu får tiotusentals pensionärer nya beslut om sitt bostadstillägg till pensionen, eftersom Pensionsmyndigheten tar in uppgifter om exempelvis ränte- och aktieinkomster automatiskt.

Reglerna för bostadstillägget i pensionssystemet är krångliga. Tillägget är en del av systemet för dem med låga pensioner. För att få rätt till pengarna får man inte ha för stor förmögenhet eller tjäna för mycket, och alla inkomster ska räknas in och uppdateras så fort något förändras.

Läs mer här…

 

6 aug 2018


Svenska pensionärer ska inte behöva svälta.

När man läser den artikeln blir man förvånad över att det är så många åldersrika
personer som har det så dåligt ställt. Politikerna säger ju hela tiden att vi har det så
bra ställt. I stället för att ge pensionärerna tillbaka mer av den uppskjutna lönen ger de ut pengarna på invandrare och ensamkommandes anhöriga och den största 
kulturbudgeten någonsin.

Hoppas pensionärerna går man ur huse i september och tar med sig sina grytlock
och hötjugor och beger sig till barrikaderna för säga ett sanningens ord.
Skriver
Inge Vidare
En som hoppas på förändring i höst

5 aug 2018

Läser en rubrik som säger:

Så fortsätter TV-kanalerna förakta de gamla och ensamma

Inte så kul att läsa för de äldre, säger en nattgök som inte haft tv sedan 2009.
Men om du vill ta del av artikeltexten, skriven av Leif Schulman, så klicka här.


2 augusti

En underhållande krönika om det här med att ha drabbats av artros.
Skribenten heter Lena Adehlsohn Liljeroth


31 juli 2018

Läser en rubrik som säger:

Äldre människor har för liten plats i samhället – inte för stor

Den som skrivit artikeln under rubriken är Sverker Olofsson - och du kan läsa hans text - här…