Som sagt…

Det sägs saker.
Ibland - kloka och tänkvärda saker.

 
8 okt 2018

Framtiden var bättre förr.

Svenska tidningar läser jag enbart för att hålla mig ajour med vad
som händer. För att hitta god journalistik läser jag fransk, tysk,
engelsk och amerikansk press och public radio.

Den tidning som jag har väldigt svårt att vara utan är Financial Times.
Dyr som sjutton. men den måste jag ha.

Jag är tacksam för att ha fått arbeta under journalistikens bästa tid.
Då var den journalistiska miljön en annan, möjligheterna fler,
oberoendet större. Gensvaret - även det kritiska - på genomarbetad
text var mer genomtänkt än ett hätskt ”idiot” på sociala medier.

Under rekordåren fanns framtidstro och optimism. Nu tornar problemen
upp sig på många fronter och när nu framtiden ser mörk ut tycker jag
att den var bättre förr.

Göran Rosenberg, prisbelönad journalist och strax 70 år.


30 sept 2018

I veckan kom ett ”upprop" från 261 tjänstemän i regeringskansliet
som oroade sig för följderna om Sverigedemokraterna skulle ges
ett inflytande i svensk politik. Man undrade:

Om arbetsgivaren kunde garantera att inte kansliets värdegrund
skulle undermineras.
Vad som händer med lojalitetsplikten mot regeringen.
Vad som händer om vissa tjänstemän inte skulle anses vara svenskar.

Sen Axel Oxenstiernas tid tillsätts huvuddelen av tjänstemännen på
sakliga meriter för att de skall vara oväldiga vara lojala mot lagar,
och förordningar som riksdag och regering beslutat. De skall därför
vara politiskt neutrala och inte styras av personliga åsikter/värderingar.

En tjänsteman kan komma i  beråd om han får en uppgift att verkställa
en politik som helt strider mot hans personliga övertygelse. I det fallet
ger grundlagen meddelarfrihet. För att lätta sitt samvete kan man
informera massmedia om vad han erfarit utan risk för upptäckt. Källan
får normalt inte röjas och chef har inte rätt att efterforska hur media fått
informationen.

I extrema fall av samvetsnöd måste tjänstemannen välja mellan att lämna
sin tjänst eller stanna kvar  och lojalt arbeta med den regering vars politik
han/hon egentligen inte kan acceptera.

Men vad man inte får göra är att gå i offentlig polemik med den politik som
förs eller kan komma att föras av en ny inkommande regering så länge
som man kvarstår som tjänsteman i regeringskansliet.

Carl Henrik Ehrenkrona, f d ambassadör och statschef på UD


28 sept 2018

Gröna näringar väg till jobb för nyanlända

Sveriges bönder välkomnar nyanlända till det gröna näringslivet.
LRF startar ett projekt för att ge nya svenskar möjlighet till praktik och i förlängningen jobb på landsbygden.

I det gröna näringslivet finns mycket jobb som kan utföras av personer med annat språk. Till exempel behövs inte perfekt svenska för att mjölka kor. Kon bryr sig inte om vokabulär. Det viktiga är trygga rutiner och att hon får den skötsel hon behöver.
Att jobba i växthus kräver inte felfri grammatik. Växthuset förhör inte personalen på prepositioner. Efterfrågat är däremot intresse och uthållighet.

Verbal och icke verbal kommunikation är självklart viktig men attvistas med svenskspråkiga i ett sammanhang underlättar integrationen.

LRF kan inte upphäva arbetslösheten bland alla nya svenskar, men kan alltid göra något och är beredda att göra något nu direkt.
Anders Källström, VD LRF


27 sept 2018

Det  goda åldrandet - myt eller verklighet

Allt fler människor har fått möjlighet att bli mycket gamla på grund av bättre levnadsvillkor som bättre bostäder, mindre svält, bättre hygien, arbetsmiljö och inte minst medicinska framsteg.

Vi har ökat medellivslängden med över 40 år de senaste 150 åren och en 70-åring idag liknar mer en 60-åring för 30 år sedan vilket innebär att att vi bara på en generation bromsat åldrandet med 10 år.
Antalet som idag är 80 år och äldre kommer att fördubblas till 2050 och 90 år och äldre kommer att tredubblas.

Den medicinska paradoxen innebär också att fler som överlever allvarliga sjukdomar som hjärtinfarkt och cancer och åldras får ökad risk för demenssjukdomar och depressioner.

Vi åldras olika fort på grund av ärftliga faktorer och olika livsstil.
En tredjedel beror på våra gener och resten på livsstil och miljö.
Generna sätter en bortre gräns för hur gamla vi kan bli.

Den kända bloggare Dagny Carlsson är idag 106 år och menar  att man kastar bort livet om man går runt och tänker på sin ålder.
Den äldsta människan blev 122 år. Mycket mer är inte möjligt.

Den vanligaste orsaken till att gamla människor blir sjuka idag är läkemedelsbiverkningar. Olämpliga, för många samtidiga eller felaktiga doser ger många gånger biverkningar.

Näringsbrist leder ofta till nedsatt immunförsvar vilket ökar risken för infektioner, depressioner och demenssjukdomar.

Kunskaper om åldrandet och dess sjukdomar blir allt viktigare inom sjukvården och äldreomsorgen. Utbildning i det normala friska åldrandet saknas nästa helt i vårdutbildningarna i Sverige vilket gör att varken äldreomsorgen eller sjukvård har kunskap, kompetens eller organisation att möta denna utveckling.

De kända riskfaktorerna går att påverka vilket kan lägga många goda år till människors liv.

Yngve Gustafsson, Seniorprofessor, Umeå Universitet


24 sept 2018

I en intervju med SVT sa Östling:

”Om man betalar in 20–30 miljoner om året – vad fan får jag för pengarna?”

Nu berättar han stolt om Silver Life och ger en känga till politiker och offentlig sektor där det skett en stor eftersläpning av byggandet av äldreboenden.

– Man är alltid försent ute. Det måste vara en kultur inom den offentliga sektorn och även hos många politiker som kommer från den offentliga sektorn att man inte ser så långt framåt och man ser inte trender.
Man är inte utsatt för konkurrenstryck och man sysslar med förvaltning, förvaltning, förvaltning. Jag tror att det är en attitydfråga väldigt mycket, säger Östling.

 

23 sept 2018

Vem ska producera mjölk i Sverige?

Priserna på mejerivaror måste höjas skrevs i SvD Debatt 12/9.
Som en följd av torkan har foderpriserna stigit vilket ger en
produktionskostnad på 5,40 kr/kg mjölk vilket gör att det fattas
2kr/kg eller 40%.

Arla borde ta täten och höja priserna rejält. Bekymret är att
betalningssystemet till oss mjölkbönder är gemensamt för
alla bönder i Arlas verksamhetsområde som förutom Sverige
är Danmark, Tyskland, England, Holland och Belgien.

När priset på mjölk till en svensk kund höjs stannar bara 10-15%
i Sverige. Resten hamnar hos mjölkbönder i andra länder. Det
är en katastrof för svensk  mjölkproduktion och är en anledning
till att den ständigt minskar.

Varför ändras då inte systemet? Svenskarna är i minoritet i Arla
och kan inte ändra på fattade beslut. Vi upplever att politikerna
och Arla visar ett stort ointresse för vår lönsamhet och menar
att det nu måste tas krafttag från politiskt håll.

Sänk dieselskatten, anpassa djurskyddslagstiftningen i EU och
visa att ni bryr er om svensk djurhållning genom att ta bort
klassificeringen av djurproduktion som miljöfarlig verksamhet.

Styrelsen för Sveriges Mjölkbönder


22 sept 2018

Ordet anständighet har kommit att bli centralt i eftervalsdiskussionerna. ”Alla anständiga partier måste ta ansvar” sa Stefan Löfven när kontrollräkningen av riksdagsvalet blev klar.
Men det svenska etablissemanget och många av dess toppnamn är allt annat än anständiga, och något ansvar tar de verkligen inte. De ljuger och bedrar ett allt mer ansträngt land, där majoriteten av befolkningen fortfarande lever i förvissningen om att dessa inkompetenta politiker kommer att klara av att få ordning.
Det svenska samhället har blivit oanständigt, och det är medborgarna som är dess offer, trots att 82% av dem själva sett till att hålla kvar de oanständiga politikerna som skapat kaos.
Katerina Janouch

Try out eller Work in progress?

I förra veckan skulle bl a DN ha publicerat en recension från Johan Rehborgs ståuppföreställning "Säker på att jag är osäker".

Intresset är naturligtvis stort och då t ex hos oss tidningsläsare.
Nu blev det ingen text, föreställningen var en "try out" alltså prov inför publik och ingen press släpptes in. Samma sak har skett tidigare och Rehborg har föredragit att inte ha press på plats.

Work in progress har existerat bland annat Off-Broadway och andra svenska ståuppare har använt sig av det.

Kulturutövarna får göra som de vill, men man kan undra hur det skall
tas emot av publiken, läsarna?
Att stänga ute en reguljär föreställning till ordinarie pris genom att kalla den för prov är att utestänga det offentliga samtal som är kritikerns uppgift och för den som inte kan ta sig till teatern.

Under 1900-talet var det många gånger staten som i en skrämmande framtid kontrollerade medborgarnas information. När arroganta  politiker vägrar svara på pressens frågor brukar det påpekas att de därmed vänder väljarna ryggen.

Det är nog dags att tala om för kulturutövare och deras representanter att tackar de nej till pressen så tackar de nej till publiken.

Niklas Wahllöf, DN


20 sept 2018

Jag hade bil i fyrtio år. Fem franska bilar på raken.
Hur kan man vara så envist insnöad?
”En man som heter Ove” kunde bara tänka sig att köra Saab.
Hur kan man vara så fäst vid ett bilmärke?

Mängder av äldre, erfarna och livsvisa människor kan bara tänka sig att rösta på de etablerade partier de hållit fast vid sedan ungdomen.
Hur kan man vara så förstockad?
Anders Leion19 sept 2018


18 sept 2018

Få företeelser är mer populära i media än vädret. Vädret växlar ständigt och är inte sällan dramatiskt, speciellt i vår tid då vi ständigt hålls informerade om vädret över hela jorden och påverkas av de ständiga rapporterna. Journalisterna väljer självfallet ut det som de finner mest spännande och som dessutom bekräftar deras föreställningar om väder och klimat, som sällan är baserade på insikter, utan vad de på olika sätt har fått för sig.
Vad kan man lära sig av årets vädererfarenhet?

För det första är det svenska vädret mycket växlingsrikt och har alltid varit så. Orsaken är helt enkelt den komplexa atmosfärcirkulationen som inte kan beräknas mer än några veckor i förväg. Den stora variationen i temperatur och ännu mer nederbörd kommer att fortsätta.

För det andra blir klimatet långsamt varmare. Detta är omärkbart från år till år men skulle man plötsligt hoppa fram till år 2068 eller år 2118 skulle det säkert märkas, det vill säga om ingenting skulle ändras i jordens befolkningstillväxt och att utsläpp av koldioxid bara skulle fortsätta att öka.
Men det behöver ju inte bli så.

För det tredje bör du, nästa gång någon folkkär aktivist, minister, eller media predikar jordens snara klimatundergång, ta en extra kopp kaffe och knappa över till en annan TV-kanal. Klimatet ändras inte från en dag till nästa.
Vänta så där 30 år till och se om "katastrofprognosen" stämmer.

Lennart Bengtsson


8 sept 2018

Årets val är ett missnöjesval.

Det här valet kommer att sluta i besvikelse för många beroende påatt många väljare gjort partiernas problem till sina.

I valrörelsens sista brinnande timmar kommer notan för veckan som
gått. S erbjuder en familjevecka för 5,4 miljarder. Hela deras valmanifest
kostar 40,7 miljarder. M bjussar på 50 miljarder under tre år till offentlig 
sektor och 22 miljarder i jobbskatteavdrag.

SD har 96 miljarder att dela ut till allt möjligt. MP 50 miljarder i klimatsatsningar, 
C 5,5 miljarder till bönderna, 6,4 miljarder till jämställda löner för statsanställda 
och 2 miljarder för lägre avgifter i kollektivtrafiken. V satsar 15 miljarder på tänder, gamla och kommunerna. L har i dagarna skapat ihop runt 11 miljarder till lärarassistenter och vårdbiträden. KD har tagit det anmärkningsvärt försiktigt: 650 miljoner till förlossningsvård och 800 miljoner till vårdpersonal på landsbygden.

Så tack så mycket, till oss alla, som bjuder oss själva på ett sådant kalas.
Det trösterika i det här är ändå att det påminner om hur valrörelser alltid har varit. Det känns tryggt, eftersom så mycket inte är som det brukar.

Jag kan berätta redan nu hur det slutar; besvikelse. Ett skäl är att de oförenliga garantier och ogenomförbara löften som ställts ut, naturligtvis kommer att brytas. Det kan alla som vill se redan nu, men i den hysteriska stämning som råder vill många inte se det. 

Så när det uppenbara sker kommer besvikelsen.
Johan Hakelius


Alla väljare har lika värde och förtjänar att respekteras.

Den nu pågående valrörelsen ser ut att få en närmast Kafkaartad utgång. Politikerna har bäddat för en situation då landet kan bli omöjligt att regera.

Man kan fråga sig om inte svensk inrikespolitik är på väg att haverera. Det
är uppenbart att dagens politiker har felbedömt läget och underskattat
väljarna. Trots mobbningen av SD har detta parti stadigt stigit i opinions-
mätningarna och ser nu ut att gå mot ett rekordresultat.

Man behöver inte ha tjänstgjort i Danmark för att inse att politisk mobbning
inte fungerar. Dansk Folkeparti, som till en början utsattes för energiska
försök till utfrysning, utövar sedan många år ett betydande inflytande över
sitt lands regeringspolitik. Motsvarande kommer sannolikt att ske i Sverige.

Självfallet skall SD kritiskt granskas som alla andra partier och dess
odemokratiska rötter påtalas och kritiseras. Som framkommit på sistone
har alla partier i det förgångna haft ledande företrädare som framfört
åsikter som dagens ledare helst vill tala tyst om. Särskilt Vänsterpartiet
med dess kommunistiska rötter har sluppit lindrigt undan.

Det politiska minnet tycks vara kort. Det är inte många år sedan det av
kommunister hyllade Sovjetväldet föll samman, och folken i våra
baltiska grannländer fick sin frihet.

Kommunismen står knappast nazismen efter när det gäller förtryck
och förföljelse.

Carl-Magnus Hyltenius (tidigare bl.a ambassadör i Köpenhamn)


7 sept 2018

Det är ödesvecka för landet…
Hundratusentals tar varje morgon tabletter mot högt blodtryck. Jag trycker själv i mig en 4-5 stycken.

Jag vet ännu ingen som blivit ordinerad ”Nyhetsmorgon” på TV4, men jag tror att det skulle fungera perfekt som medicinering.

Efter ett par morgontimmar med ”Nyhetsmorgon” vet man att ingenting oroväckande har hänt. Någonstans. Över huvud taget. Det är som att få en 
sobril med första kaffeklunken och så en kall hand  på pannan och ett: ” såja, såja, det är liiite oroligt här borta i den här delen av världen, men inget att oroa 
sig för just nu, inte i dag.
- vi har blommor också, lite mat och lite vin!
…men inte på TV4
Johan Croneman


För mig har nu den svenska valrörelsen redan passerat den optimala mättnadsgraden för vad en normalt funtad medborgare kan stå ut med. Bästa lösningen är att rösta i förtid och sedan ignorera alla media.

 Oupphörligt, dag ut och dag in, via alla upptänkliga kanaler talar diverse partiledare om för mig vad de tänker göra med de medel som jag överlämnar till skatteverket. Partierna producerar löften ur oändliga ymnighetshorn som vore de sagans féer eller anfäktade av en obotlig galenskap. 

Räknar jag samman allt så blir det mer än 100 procent av alla upptänkliga bidrag som till icke ringa del måste delas ut för att rätta till tidigare felbeslut eller felräkningar eller som ett slags mutor åt tveksamma väljare.

I ingetdera fallet har jag blivit tillfrågad vad jag anser om saken.
Lennart Bengtsson

Vi kan nu se slutet på papperstidningen.
Kan du läsa om här…


6 sept 2018

Nu spottar vi i nävarna.
Föreställningen om att vi kan om vi bara vill är en grundbult i den svenska mentaliteten. Om något krånglar, som den svenska skolan, så beror det bara på att vi inte kavlat upp ärmarna och tagit itu med saken. Det vore väl tusan om vi inte löste våra problem bara vi tar tag i dem.
Moderaterna går till val med affischtexten ”nu tar vi tag i Sverige!” Partiet menar att en grundläggande svensk känsla är att hut ska gå hem och problem löses bara vi jobbar tillsammans med gott humör och ordentliga ansträngningar.
Jag tror att Sverige som nation, liksom den svenska skolan, har blivit självblockerande.
Kan någon tänka sig att moderaterna efter valet skulle kunna elda nationen till det engagemang av Churchillska proportioner som skulle behövas för att vända Sverige rätt?
Som vanligt hoppas jag att jag har fel.
Patrik Engellau


5 sept 2018

Låt vår skola befrias från Gustav Fridolin.
Gustav Fridolins tid som utbildningsminister kan inte betraktas som något annat än fyra förslösade år.
https://www.expressen.se/debatt/lat-var-skola-befrias-fran-gustav-fridolin/

Skolan förtjänar bättre, och det är hög tid att Fridolin lämnar över makten till någon annan.
Isak Skogstad


Nya  opinionsmätningar visar att det är omöjligt att säga vilken regering som kommer att bli resultatet av dessa. En kantring sker från vänster till höger men partierna vill behålla maximal frihet för att kunna förhandla efter valet.

Partierna kommer efter valet att vara tvungna att ta förnyad ställning till SD. Är man beredd att  samarbeta eller inte. Om svaret är nej krävs  tydliga förklaringar.

Problemet är att väljarna inte har den information de behöver  för att kunna rösta. Det pågår ett spel där partiledarna inte vill visa korten.

Jimmie Åkesson vill inte ange priset för att släppa fram en moderat statsminister. Ulf Kristersson vill inte förklara hur han ska kunna regera utan stöd från SD eller de rödgröna.
Annie Lööf och Jan Björklund vill inte säga om de skulle säga nej till en minoritetsregering med M  och KD. Stefan Löfven kan inte svara på hur Sverige bör styras om han inte får bli statsminister.

Ewa Stenberg - DN


4 sept 2018

Och ännu fler blir de …..

"Samtidigt som Ulf Kristersson i SVT:s partiledarutfrågning nyligen sadeatt det är uteslutet att vare sig förhandla eller samregera med Åkessons parti
tyckte han att årets 23000 asylsökande är för mycket. Men inte ett ord från
honom om att vi totalt sett (inklusive asyl, anhöriga, utomeuropeisk arbetskraft
och en mindre g grupp gäststudenter) kommer att bevilja över 130000 
uppehållstillstånd år om nuvarande takt håller i sig.”
https://detgodasamhallet.com/2018/09/04/migrationskatastrof-i-den-politiska-sandladan/

Gunnar Sandelin


3 sept 2018

Det finns ett ytterligare skäl att minnas kommunerna.
På kommunal nivå, till skillnad från nationell nivå, ransoneras en aning med de ultimativa utspelen, med de kategoriska deklarationerna om vilka man kan eller inte kan tala med och med det paniska klängandet på diverse totempålar.

Möjligen beror det på att kommuner har verksamhet som behöver skötas.
Eller på att man helt enkelt inte kan vara hur löjlig som helst, om man är mer eller mindre personligt bekant med sina väljare.
Johan Hakelius i Fokus


31 aug 2018

Om du inte riktigt har snappat det tidigare så kanske du gör det nu - när jag för andra dagen i rad citerar - Johan Hakelius - jag gillar det han skriver.
Som:

"När någon vinner storkovan på Lotto och är oförsiktig nog att berätta det, kommer alltid frågan: vad ska du göra med pengarna?

Svaret är alltid detsamma:

Först något jagat, flackande i blicken. Sedan samling och kanske en harkling.
Och så beskedet:

”Njae … jag tänkte ta familjen på en resa. Betala av bolånen, kanske.
Men annars blir det väl som vanligt.”

"Fortsätta gå till jobbet?”

”Ja, det är klart! Vad skulle jag sitta hemma och göra?”

Det är något rörande svenskt med den stolthet som våra lottovinnare intalar sig själva och oss andra att allt ska fortsätta som vanligt.

Fantasilöshet är en dygd på de här breddgraderna."


30 aug 2018

Och till det lades Jimmie Åkessons, antagligen orepeterade, utfall mot P3, som fick journalister att ta fram krigsrubrikerna. Folk i gemen blev antagligen i mycket mindre utsträckning upprörda. De vet ju att Sveriges Radios satirer, särskilt i P3, nästan undantagslöst har tydlig vänstervinkel och de övertramp som görs gäller alltid politiker till höger.
Hur olämpligt man än tycker det är att en politiker vill "lägga ned" en kanal, kan man utgå ifrån att Åkessons uttalande och upprördheten över det snarare stärkte honom, än försvagade honom bland de väljare som kan tänka sig rösta på SD.
Det här är den typen av utspel som går hem, när public service fastnar i en politisk bubbla, där vissa saker är självklara utan att vara det för lyssnarna.

Någonstans i larmet dog antagligen Socialdemokraternas vallöfte och med det hoppet om att vara tillbaka i dåtiden.
Johan Hakelius

 

29 aug 2018

I måndags postade Jens Ganman och Magnus Carlsson kortfilmen ”Så att det blir rätt!” på Youtube. Några timmar senare hade YouTube plockat bort den – med förklaringen att ”videoklippet strider mot YouTubes policy för hatretorik”.
Filmen är en satirisk drift med den svenska politiska samtiden, flera rikspolitiker och välkända opinionsbildare passerar revy och i deras tecknade munnar lägger Carlsson och Ganman deras egna ord. Samtliga repliker är nämligen autentiska. Någon hatretorik står ej att finna, dock en hel del syrligheter.

Jag vet naturligtvis inte varför Carlssons och Ganmans film plockats bort från YouTube eller vem som fattat beslutet. Jag vet bara att en satirisk film censurerats och att inte en enda politiker tycks anse att det är något problem. Jag tycker att det är ett problem – maktens nonchalans inför och bristande intresse för yttrandefriheten. (min fet- och rödmarkering)

Nåväl. Människor finner alltid vägar. I DDR bytte man kassettband med förbjuden musik med varandra, i Tjeckoslovakien smusslade man med stenciler och i Sverige delar vi förbjudna filmer med varandra på Dropbox.
Ann Heberlein

 

Nå, bäste läsare har du sett minsta pip från någon Vingåkerspartis Facebook-sida, eller från Kuriren, som kommenterar denna händelse på Youtube?
Nix - och du lär sannolikt inte heller få se det. De avskyr ju satir.
Om den nu inte drabbar konkurrenterna…

 ”Detta är Fausts regel: ju sämre tider, desto bättre skämt”, sade författaren och satirikern Ernst Röhl, verksam i kommunistdiktaturens Östtyskland. ”Varför varade valen i Östtyskland alltid i två dagar? För att medborgarna själv skulle få välja vilken dag han skulle rösta”, lyder ett av de mer kända skämten från Östtyskland. Skämten spreds med mun mot mun metoden och blev en del av en motståndskultur.
Skrattet blev en protest i sig. 


28 aug 2018

Klass är elefanten i rummet i den svenska valdebatten. Är det inte dags att precis inför valet ta av bindeln en liten stund i alla fall.
Klass och rasism är också vårt lands stora plågor, det är egentligen helt ofattbart att detta så otroligt nogsamt undviks i varenda debatt, varenda utfrågning.

Har du hört någon enda politiker få frågor om klasskillnaderna i Sverige? Kapitalismen har fortfarande påfallande ofta hög svart hatt på huvudet i svensk TV, medelklassen är en gråbrun massa i villaförorten eller hipsters i innerstan. Arbetarklassen finns över huvud taget inte längre. Den försvann väl på 80-talet.

Hur är vårt samhälle egentligen? Systemet och media kräver syndabockar i ett samhälle fyllt av rädsla, feghet och fördomar. Man sparkar gärna nedåt, det är alltid säkrast."
Johan Croneman, DN


27 aug 2018


Lööfs Sverige har bara plats för de klämkäcka.

I Centerpartiets Sverige måste alla gå till jobbet med klämkäckt humör.
Man måste hålla god ton till chefen och ständigt var redo att hoppa på
första bästa kompetensutvecklingskurs. Annars kan man få sparken.

Centern är det parti som vill gå allra längst i avvecklingen av arbetsrätten.
Det handlar inte om  otrygghet bland anställda utan om flexibilitet.

Centern säger sig stå för en medmänsklig och human flyktingpolitik men vill
efter SD dra ner mest på integrationsutgifterna.

Det råder inget tvivel om att Lööf vill ”Framåt” med sin politik, frågan är bara
vilka hon tänker köra över på vägen.

Kalle Sundin, AB


26 aug 2018

Löfven är obegriplig - går han på något?
Vad har hänt med Stefan Löfven? Har han gett upp?
Under valrörelsen står han inte att känna igen. Bryr sig inte längre om artikulation, eller ordföljd, det är bara en massa ord som han sömnigt staplar på varandra på sådant sätt att meningsbyggnaden utsätts för en enorm anspänning och till slut krackelerar.
Alex Schulman


24 aug 2018

Sammanfattningsvis kan sägas att Alliansen inte är det största regeringsalternativet, av den enkla anledningen att Sverige just nu inte har några regeringsalternativ alls.
Alliansen har ett alternativ, men ingen regering.
Stefan Löfven har en regering, men inget alternativ.

Något säger mig att det skulle gynna alla inblandade att prata om helt andra saker de kommande två veckorna.
Viktor Barth-Kron


23 aug 2018

Ett upprop till landets politiker

Vi förstår att det är viktigt för Er att lösa jordens klimatproblem. Vi förstår också Er ambition att Sverige skall ta ledningen på detta område. Vi förstår också att Ni är oroade över den höga sommartemperaturen under juli månad som innebar att det blev lika varmt som somrarna 1901 och 1914.
Emellertid och delvis på grund av att hettan inte längre är något övergripande och pressande problem så föreslår vi att Ni tar och koncentrerar Er på att lösa dagens bilbränder och annan omfattande skadegörelse.
Jag hoppas Ni förstår att dagens situation tenderar att bli okontrollerbar.

Vi vanliga medborgare tycker att Ni måste på allvar ta itu med detta. Jag hoppas Ni förstår att Ni inte kommer att få väljarnas fortsätta stöd om Ni inte gör något snarast.
Vi har länge bett Er att få stopp på tiggeriet, att reducera migrationen till vad landet behöver och kan hantera, men Ni bryr Er inte. Vad vill Ni att vi skall göra? Skall vi börja ta hand om situationen själva som görs i länder som USA? Eller vill Ni att vi skall flytta till något annat land där säkerheten fungerar och där man kan få ha sin bil i fred?
Som ett första steg borde Ni avråda folk från att komma till Sverige tills dess Ni har fått läget under kontroll.
Lennart Bengtsson

 


21 aug 2018

Sluta behandla oss som uttjänta möbler som man kan flytta runt hur som helst!

Ska man behöva vara rädd för att bli gammal?Omsorgsnämnden nekar en 90-åring plats på särskilt boende trots att hon fått rätt till det i förvaltningsrätten.
”Alla kan inte ha rätt till särskilt boende ” enligt kommunens handläggare.

Mellan 2000 -2016 försvann mer än 25000 platser på särskilt boende. Vi pensionärer måste få mer inflytande över vår vardag.  Trots att vi är många 
pensionärer som går till val den 9 september är utspelen från politikerna som gynnar oss få.

Låt oss ändra på det om några veckor!
Kennet Enelund


19 aug 2018

Det allt överskuggande problemet för Jorden klimat är antalet människor som belastar systemen. Om människor ska befolka Jorden och ha en levnadsstandard och konsumtion i nivå med den västeuropeiska och nordamerikanska, måste antalet hållas kring 700 miljoner individer, d.v.s. runt 10 % av dagens befolkning. Det problemet borde Miljöpartiet sysselsätta sig med, men gör det naturligtvis inte för det vinner man inga val på.
Magnus Rosensparr


19 aug 2018

Vi har skapat världens bästa pensionssystem med den lilla defekten att det ger för små pensioner.
Många människor, som arbetat hela livet, kommer att tycka att de har blivit fattiga.

/Göran Persson

Det finns ca 245.000 fattigpensionärer idag i Sverige.
1,4 miljoner personer som lever på låg ekonomisk standard.
Det finns ca132.000 dollarmiljonärer och 184 miljardärer. (2017)

Stefan Fölster, professor i nationalekonomi, menar att människor idag inte känner samma solidaritet mot nyanlända som man gjorde med sin ursvenska granne en gång i tiden.

"Den stora anledningen till det ökade klassamhället är den nuvarande bostadspolitiken, där det byggs alldeles för lite bostäder vilket har lett till ett stort förmögenhetsskifte på grund av att fastighetspriserna ökat så mycket. Det har
fört med sig att många i tätorter samlat på sig förmögenhetersom många i landet som bor i hyresrättigheter inte alls kunnat göra."
Åke
 


15 aug 2018

Som logiken utspelar sig nu är alltså Miljöpartiet ansvariga för sommarens skogsbränder?
De har ju gynnats av dem opinionsmässigt..


14 aug 2018

Vi måste kräva att de som vill bli våra ledare i första hand
är ödmjuka människor som oförtröttligt strävar efter att vara
så hederliga och kunniga som möjligt.

Vi ska inte bara lyssna på vad våra ledare säger utan också
kontrollera hur de lever och levererar.
Zhengyang Wu
(kom till Sverige som gäststudent hösten 1989. Naturvetare
med stort intresse för samhälleliga frågor. Idag är han lärare
som på fritiden översätter mellan svenska och kinesiska)


11 aug 2018

..om våra politiker Det är någonting grundläggande fel med en demokratiuppfattning som ser en riksdag där det faktiskt förekommer debatt, kompromisser och riktigt beslutsfattande, som ett problem. Rent av som ett hot.   Jag förstår att det är enklare att vara statsminister utan att riksdagen besvärar. Det vore också enklare att jobba på restaurang, om man slapp besväret med alla matgäster.
Men då har man liksom missförstått syftet med institutionen. Varför inte ta riksdagen på allvar. Debattera, övertyga, kompromissa. Bygg koalitioner för er politik där ni kan, åt alla möjliga håll. Och, ännu en gång: sluta larva er.
Johan Hakelius


9 aug 2018

Ur dagens ledartext i Kuriren:
"Denna betydelse av utvandring och invandring för att sprida politiska och sociala frihetsidéer är tänkvärd, inte minst i dag då gränser stängs, flyktingar misstänkliggörs och auktoritära stater åter gör sig breda.
Man blundar för hur migration ger upphov till att politiska och sociala frihetsidéer kan spridas från länder som Sverige till länder som söker frihet.
Utvandringen till USA gav Sverige mängder av kontakter med ett friare land, med ett livaktigt föreningsliv och stor dynamik i både idéer och näringsliv."

Förutom att jag tycker att Kuriren har en av de sämst skrivna ledareredaktion jag känner till - och jag läser en hel del andra tidningar - så funderar jag lite över hur Kurirens ledarskribenter "funderar". (höll på att skriva tänker där)
Vad jag tydligt tycker mig förstå är två saker - Kuriren gillar invandring - och Kuriren ogillar (hatar) Sverigedemokraterna.
Men vad som därutöver retar mig är att de slingrar sig med sina ledartexter så att "mindre uppdaterade" (suck) därmed blir smålurade (styrda) att tänka på visst sätt. Eftersom en av mina många fördomar om Kurirens läsare är att de tar sig inte tid att fundera över vad Kuriren skriver. De sörplar bara i sig…

OK, det emigrerade många svenskar till USA på 1800-talet. Det sägs att det då var svåra tider i landet med hungersnöd på sina håll.
Vad Kuriren inte berättar är att när de svenskarna anlände till USA kunde inte förvänta sig en dollar i understöd/bidrag utan fick "f-n i mig genast se till att försörja sig själva".
Att jämföra den utvandringen med dem som vi av "tycka-synd-om-känslor" släpper in i Sverige med den klara vetskapen om att väldigt många av dem aldrig kommer i den positionen att de kommer att kunna försörja sig själva (med familj) är en helt annan - och ohederlig journalistik.

De små fördelar den typen av invandring ger oss svenskar motsvarar på intet sätt den kostnaden vi - skattebetalare -  tvingas betala.
Anser jag alltså…
BW

Ser att det i dag är Singapores nationaldag - och klickar mig nyfiken dit för att få veta något om landet. Har just inga kunskaper om landet alls märker jag - men läser smått förvånat:

"Försvarsmakten i Singapore är uppdelat i tre grenar: armén, flottan och flygvapnet. Den senaste tiden har landet även utvecklat sitt försvar mot terrorism. Alla grenar av försvaret är mycket välutvecklade och högteknologiska. Militärtjänsten är obligatorisk för alla män från 18 års ålder och omfattar 2 års första tjänstgöring och 10 år i reserven med 21- 40 dagars tjänstgöring varje år. Reserven omfattar omkring 300 000 man."

Hm - på en befolkning under 6 miljoner invånare. Försöker så se anledningen till varför man har så stor armé jämfört med Sverige då.
Läget för Singapore är ju inte så svårt som för oss svenskar - med Putin och Ryssland så nära. Men ändå så…


7 aug 2018

"Understundom läser jag partiprogram och får nästan alltid mina fördomar bekräftade. Jag brukar säga att inget parti har något seriöst program på något enda område och det är nästan alldeles sant om man med seriöst program menar något som uppfyller kvalitetskrav som ens påminner om dem som krävs av ett normalt prospekt från ett börsföretag.

Till min förvåning har jag upptäckt ett parti med ett program som kommer i närheten av det acceptabla. Jag tänker inte säga vilket. Du får leta själv. Kanske bedömer du annorlunda än jag. Om du sedan ska rösta på partiet är en helt annan femma.”                                                                                                                       Patrik Engellau, Det goda Samhället

Hans Bejedal
"Löfven har väl ett särskilt ansvar. Han är ju inte statsminister enbart för socialdemokraterna. Han är allas statsminister! Därför är det särskilt allvarligt att just Löfven ägnar sig åt mobbing av medborgare han inte gillar."

 

5 aug 2018

"Som valstrategi är SD:s propagandafilm om S:s historia mästerligt gjord. Från och med nu är det mycket svårare för S, ja för alla som bekämpar SD, att med övemoralisk stämma spela ut nazistkortet i alla sammanhang.
I en partiledardebatt måste man ransonera orden.
Så snart Stefan Löfven säger ”SD har nynazistiska rötter” kan Åkesson svara: ”
Ditt parti var ansvarigt för skallmätningarna och permittenttrafiken.”
Löfven kan då, visserligen sakligt, hacka ur sig:
”Det var inte bara vi, det var tidsandan och vi hade en samlingsregering…”
Och där tog visst talartiden slut.

Resten av debatten kan smilfinken Kristersson ostörd orera om hur vuxen han är.
Åsa Lindeborg, AB

Utan tvekan har Åkesson lyckats så tvivel om S:s och övriga partiers oförvitlighet, genom att öppna garderoben och kolla om där finns några historiska lik.
/Åke

Skaffa inga fler barn, det blir för dyrt för Sverige!
KU-ledamöterna tycker att kungahuset är en viktig nationell symbol, men utan makt och tycker att de officiella uppdragen ska begränsas och därmed apanaget.
Idag har vi 15 kungligheter där 11 har arvsrätt till tronen.
Förtroendet och legitimiteten riskerar att undergrävas.

Va? Ska politikerna bestämma, hur många barn som ska finnas i kungahuset? 

Ett PR-mässigt kungahus är en viktig symbol för Sverige och det har vi råd med. De som har en månadsinkomst på 38.000 kronor och över betalar apanaget.
Karin Kennmor, Expressen

Nattgöken är för - att vi ska ha kvar kungahuset men tveksam över det där med politikerna…


3 aug 2018

"Inte konstigt att SD håvar in röster efter år av lögner. Den kollektiva skulden faller tungt på det etablerade politiska Sverige som i decennier trummat ut lögnen att vi lever över våra tillgångar. Skolan går på knäna, sjukvården krisar, a-kassan är för dyr.
   De glömde att säga att det främst gällde de som redan var fattiga. De skulle nämligen förbereda sig på att det skulle bli värre. Allt är givetvis tidernas bedrägeri. Allt för att dölja den stora omfördelningen. De rikas kaka har vuxit rejält - och de med minst pengar och samhälls- inflytande har dragit slutsatsen att nu är samhället kört i botten.

Överallt hörs människor upprepa ”vi har  ju inte råd längre” säger politikerna, det står i tidningen, det sägs i TV, varje dag. Inte undra på att folk undrar hur vi kan ha råd att hjälpa andra länder och ta emot tusentals flyktingar när vi inte kan hjälpa de som faktiskt bor här.

Och där står Jimmie, frälsaren och människofiskaren och håvar in rösterna. Ett ganska lätt jobb. Ingen kan vara förvånad över att det äntligen gav resultat. Jimmie är det politiska svaret på det budskap politikerna i decennier hamrat ut." Johan Croneman, DN


2 aug 2018

Viktigt med perspektiv
"Vi har stöttat Samtiden med att göra den här filmen om socialdemokraternas historia för att vårt partis historia dyker upp titt som tätt.
Andra partier har gjort det till en valfråga.
Vi har med all rätt blivit hårt granskade.
Men vi tycker också att det är viktigt med lite perspektiv."
Joakim Wallerstein, kommunikationschef SD


1 aug 2018

"Livet är inte bara kaffe med bakelser på fiket i shoppinggallerian. Det är också en massa oundviklig obehag, bråk och motgångar.
Det tar emot att upptäcka att livet inte alltid ger oss det vi önskar.
Det finns inte OS-guld och VD-positioner till alla som vill ha det.
Livet har inte garanterat människan lycka.
Jag tror att folk blir psykiskt sjuka när de vägrar eller inte fått lära sig att se livet och sig själva i ögonen."
(Patrik Engellau på DGS)

Förr arbetade människorna i vårt land mycket med maskiner som producerade materiella ting. Inte sällan blev man utarbetad och sjuk av allt tungt arbete.
Idag måste många arbeta i yrken som kräver samarbete med andra människor under intensivt utbyte av interaktiv information.
När inte kemin, tempot eller personligheten stämmer överens uppstår lätt irritation som leder till dagens ökade psykiska stress och ökad ohälsa.
Psykologyrket är på framgång.
/Åke


31 juli 2018

"De äldre har rätt att få njuta av god mat, vistas ute närhelst de så önskar, duscha när de vill - och bli omhändertagna av personal som talar och förstår deras språk, även om det språket råkar vara svenska."
Bitte Assarmo

En rimlig åsikt som lätt kan omfamnas av alla partier då de åldersrika oftast ses som ett problem som drar resurser från samhället. 
Det behövs en ny insikt om hur det är att vara äldre och en större ödmjukhet från politikerna då de äldre efter ett arbetsamt och händelserikt liv förtjänar att få njuta sitt otium och helst också få ut sin sista innestående lön (pension)
/Åke


"Allihop förklarade att de ville vara i sällskap där samtalet var öppet, fritt, tolerant och sökande. De sa att de önskade bli bemötta med de skarpaste tänkbara motargumenten för att kunna förädla sin egen intellektuella verktygslåda.
   Det kunde ju hända, sa just Peterson, att han inte vässat sitt tänkande tillräckligt och att det då kunde vara nyttigt att få hjälp av opponenter att åstadkomma bästa tänkbara skärpning.

För att sådant ska fungera krävs det förstås att opponenterna har samma inställning. Om opponenterna bara pucklar på med samma gamla idéer hela tiden – och särskilt om opponenterna försöker smutskasta och nedvärdera och smäda i stället för att föra ett ärligt samtal – då kan det inte bli något seriöst och utvecklande meningsutbyte."
(Patrik Engellau på DGS)

Elin Ersson filmade hur hon stoppade en utvisning.
Den som ser det live-sända inslaget och inte blir rörd – har inget hjärta.
Men den som inte också ställer sig ett par frågor har ingen hjärna.
(Hanne Kjöller i DN)

 

30 juli 2018

Det ÄR 2018 nu. Att inte kunna ha direktd(e)mokrati i viktiga frågor via nätet är ju fullständigt obegripligt. Lika obegripligt som det vore att betala räkningarna hos postkontoret medelst småmynt.

Folk svishar, har Bank-id, t.o.m Deklarerar via SMS
(Kommentar på nätet)

Jämrans intressant fråga vill jag tycka. Och får funderingen - Varför kan vi inte i Vingåker införa någon slags "medborgaromröstningar" där vi som bor i Vingåker kan /får rösta på - för oss - intressanta och viktiga frågor?
Måste ju vara tämligen enkelt att genomföra i dessa datoriserade tider.
Det lokala parti som föreslår det - får min röst den 9 september…


29  juli 2018

Mellan åren 2015 och 2018 – alltså under nuvarande mandatperiod – har asylmottagandet kostat skattebetalarna mer pengar än hela försvaret och samhällets krisberedskap. Slutnotan för statens asylmottagande landar på 212 miljarder.

– Utgifter för en dag hade räckt till två brandflygplan, säger nationalekonomen Tino Sanandaji.
(Nyheter idag)

Fakta möter känslor

För att få jobba som t ex elektriker, lärare, rörmokare, förskollärare, polis, präst ja vad det nu är - krävs dokumenterad behörighet, examina etc.
För att sitta i riksdagen eller regeringen krävs ingenting!
Bara den egna inneboende lusten att vilja bestämma över andra.
Samma gäller givetvis även för kommunalpolitiker och dito de på landstingssidan.

Tvingas man som förskolelärare studera på högskolan i tre år för att kunna ta hand om barn borde det i rimligtvis ta minst fem år av intensiva studiet för att få en riksdagsplats!
Hur många helt outbildade personer betalar staten 70.000 kr i månaden och som dessutom har FEM månaders semester med full lön?
Gert Fylking

Hm  tänkvärt på sitt sätt. Visst kan jag tycka att det är märkligt att vi svenskar finner oss i att styras av personer vi inte har just någon som helst kunskap om.
Allt i Sverige synes vara innehållsdeklarerat. Krav i de flesta fall.
Hur kommer det sig då att inte varje person som nomineras av de politiska parterna är "deklarerad"?
Vad har han/hon för utbildning, jobbat med, är egenföretagare? Och annat som kan få oss väljare att förstå att vi väljer en kompetent person att företräda oss?
Vad är det som får oss att utan vidare funderingar godkänna de kandidater som partierna finner lämpliga?
Dumhet i kombination med slöhet/ointresse?
Varför ställer vi inte krav?