Från nätet…Värdegrundssekten, sprattelgummorna och de kraftlösa männen - del 2            27/4

Hur har den nya sektens dogmer på så kort tid kunnat ta över samhället? Det är som om vi ockuperats av en främmande makt. Den har tillsatt lojala på alla centrala samhällspositioner och i stalinistisk anda förflyttat främmande folkgrupper till Sverige, för att minska medborgarnas motståndsvilja och identitet. Det gamla samhällets sammanhållning och svenskfokus ska med alla medel förstöras.
Vi känner också av ockupationen på de nya makthavarnas krav att alla läroplaner, anslag och direktiv alltid ska kopplas till Den rätta värdegrunden.  
De viktigaste posterna för att kontrollera det erövrade folket är press, etermedia, rättsväsendet, politiska poster, administrativa övervakande poster, kyrkan och skolan. Min fråga: Vilka sitter där nu?
  
Svaret är att dessa institutioner alltmer domineras av kvinnor.
Per Hagnäs

Del 1 kan du läsa nedan…


Värdegrundssekten, sprattelgummorna och de kraftlösa männen - del 1            26/4

Den rätta värdegrunden blir i rollen som maktens ideologi alltmer skamfilad och osannolik. Under den pågående pandemin förstärks detta intryck av dess representanters cyniska attityd till äldre svenskars liv. Den absolut mest hänsynslösa illojaliteten mot svenskarna är dock den påtvingade massinvandringen.
Detta projekt är skapat över människors huvuden, av ett självtillräckligt politiskt etablissemang. Mer än en miljon människor ska nu tas om hand och ges försörjning, vård, skolor och bostäder, utan att de i någon större utsträckning själva kan bidra.
Den politiska eliten sprider också, utan förankring hos medborgarna, svenskarnas pengar över världen. När skatterna är indrivna ses dessa tydligen som politikernas pengar, att använda lite som de tycker.

Elitens självcentrerade ambitioner har under de senaste decennierna förvandlat Sverige till ett ideologiskt auktoritärt land, med en allt fattigare, mer otrygg och splittrad befolkning. Att de politiker som sitter vid makten inte sätter landets egna medborgare i första rummet, är ett klart svek mot deras huvudman.

Per Hagenäs med en text som på grund av sin längd är uppdelad i två.


En bomb i integrationsdebatten…        (16/4)

Kallar Rebecca Weidmo Uvell sitt inlägg där hon berättar om sanningen/informationen bakom de här orden:
Det tar 12-13 år innan ens hälften av alla utlandsfödda som kommer hit är självförsörjande.
Det andra ord – 100 % lever på bidrag den dagen de kommer hit. Efter 13 år lever 50 % fortfarande på bidrag.

Rebecca skriver också:

"Nu måste stora politiska reformer av inte skådat slag till på integrationsområdet. Några av dem som borde införas är".
Vill du veta vilka förslag hon lämnar - de är många - får du veta om du läser hennes informativa text.